Vejledning til Scanning og brug af QR-billetter

  1. Hvad er QR billetter?
  2. Oprettelse af Event
  3. Valg af QR scanner
  4. Brugen af QR billetter
  5. Clubcommander anbefaler
Hvad er QR billetter?

I forbindelse med billetkøb sendes 2 stk. e-mails ud til brugeren.
Den ene e-mail indeholder en faktura og information vedr. billetkøbet.
Den anden e-mail indeholder et link til selve billetten.
Billetten vil kunne bruges som adgangsbillet, og kan scannes i døren ved ankomst via alle typer Smartphones med en gratis QR-scan App.

Dette gør registrering af fremmøde langt hurtigere, da man ikke skal til at finde den pågældende person på deltagerlisten.
Faktisk er det slet ikke nødvendigt at have Clubcommander systemet åbnet.
Hver billet har en unik kode og er tildelt den bruger som har købt billetten.
Ved Events hvor samme person har købt flere billetter, vil disse være separate således, at de kan uddeles til de personer som skal bruge dem.
På deltagerlisten vil den person som oprindeligt har købt billetten blot fremgå flere gange.
Billetterne kan scannes direkte fra skærmen på en Smartphone. Det er derfor ikke nødvendigt at printe billetterne, men det har man selvfølgelig også mulighed for.
Billetterne modtages på mail, men kan også findes igen fra forsiden eller ”Mine ordre” når brugeren er logger ind.

Oprettelse af Event

QR Event
Under oprettelsen af Event skal der vælges, hvornår scanning af billetter skal være muligt.
Dette gøres i trin 1 – Event detaljer, Scanning påbegyndes.
Som standard står den til ”Scanning af billet ikke tilladt”. Hvis man bruger denne opsætning skal man manuelt gå ind på deltagerlisten og vælge ”Påbegynd Scanning”, når man ønsker at åbne for registeringen.
Hvis man vælger ”0 minutter før start” åbnes der for registeringen på det tidspunkt som ”Startdato og tid” er sat til.
Hvis man vælger ”X minutter eller timer før start” åbnes registeringen den tid før som sættes.

Som udgangspunkt kan alle Smartphones med en QR Scan App benyttes til at scanne billetter fra CC.
Det betyder at brugerne også selv kan scanne deres billetter fra egen Smartphone - bevist eller ved en fejl.
En billet kan kun scannes én gang. Derefter er den ugyldig!
Derfor at det ønskeligt at begrænse tidsrummet for hvornår en billet kan scannes.

Skulle en billet være blevet registreret og man ønsker at lave dette om, kan man fra deltagerlisten fjerne fluebenet i ”Fremmødt”.

Valg af QR scanner

Man kan selv vælge hvilken QR scanner man ønsker at benytte på sin Smartphone.
Clubcommander har testet QR scanner til iPhone og Android og anbefaler følgende:
iPhone
”Scan” af QR code City
Kan hentes her: https://itunes.apple.com/us/app/scan/id411206394?mt=8

Scan applestore

Android
”QR Droid” af DROIDLA
Kan hentes her: https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr
QR Droid Android

Brugen af QR billetter

Når en billet scannes, vil den Smartphone som benyttes modtage informationer direkte på skærmen.
Billetten vil få status som ”Godkendt” eller ”Afvist”.
Godkendt
QR Godkendt
Her vil man få en grøn ”Godkendt” skærm at se.
På skærmen vil følgende kontrolinfo indgå:
- Billetype.
Navnet på billettypen bruges hvis flere billettyper anvendes ved samme Event.
Eks. Standard, VIP billet eller Bord 1, Bord2 eller Øverste balkon, Sal 1 osv.
- Køber fulde navn.
Kan bruges til kontrol af ID.
- De sidste 4 cifre af det brugte betalingskort.
- Kan bruges til kontrol af kort i forbindelse med kortmisbrug.
- Eventnavn, dato og adresse.
Disse informationer bruges hvis der er flere Events på samme adresse.

Meningen er at informationerne hurtigt skal hjælpe kontrolløren til at gennemgå billetten.

Afvist – Scanning ikke tilladt
QR Afvist Scan
Her vil man få en rød ”Afvist” skræm at se.
Dette betyder at registeringen ikke er åbnet endnu.
Registeringen kan åbnes manuelt af en administrator. Se ”Oprettelse af Event”.

Afvist – Billet allerede benyttet
QR Afvist Misbrug
Her vil man få en rød ”Afvist” skræm at se.
På skærmen vil følgende kontrolinfo indgå:
- Sidst scannet.
Information om dato og klokkeslæt for sidste scanning.
- Billet godkendt.
Information om dato og klokkeslæt for hvornår billetten blev godkendt.
- Scanninger i alt.
Information om hvor mange gange billetten er forsøgt brugt.

Meningen er at informationerne skal hjælpe kontrolløren med at afslører hvis der er kopieret billetter i omløb og i hvilket omfang.

Clubcommander anbefaler

Det er arrangørens eget ansvar at kontrollere ID, betalingskort eller billet misbrug, samt beslutte om en afvist billet er sket ved en fejlscanning, eller om personen skal nægtes adgang.
Clubcommander anbefaler at man laver kontrolposter som står for billetscan og tjek af ID samt betalingskort.
Ved afvisninger eller mistanke misbrug bør man henvise til en administrator/kundeservice post som kan validere billetten og brugeren.
Derved opstår der ikke kø ved kontrolposterne.

XVed forsat at benytte Clubcommander, acceptere du vores brug af cookies. Læs mere her. her