Handelsbetingelser

Abonnementsbetingelser
For ClubCommander medlemssystem

1. Parterne

Abonnementsbetingelserne er gældende for personer der opretter og/eller anvender ClubCommander. Disse personer betegnes som Kunden. Gyldigt abonnement og anvendelse forudsætter, at Kunden er myndig.

2. Aftalens omfang

Abonnementsbetingelserne er gældende for Kundens underside tildelt af ClubCommanders domæne clubcommander.com. Abonnementsbetingelserne er dækkende for ethvert mellemværende mellem Kunden og ClubCommander, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt aftale.

3. Produkt

ClubCommander leverer adgang til underside med integreret medlemssystem, billetsalg til Events og tilmelding med betaling til Hold over internettet. ClubCommanders betalingsløsning med alle almindelige korttyper anvendes. Kunden har fuld adgang til oprette, slette og redigere hvor muligt på deres tildelte underside, så længe gyldig aftale haves. Kunden råder selv over den data, der ligges ind i programmet, og har derved det fulde ansvar for at data ikke misbruges eller videregives til andre. ClubCommander videregiver ikke disse oplysninger til andre formål. Ved opsigelse vil databasen blevet slettet. Kunden har det fulde ansvar for at det materiale, som uploades ikke er diskriminerende, pornografisk eller på anden måde krænkende overfor forbrugeren. Hvis ClubCommander modtager en henvendelse om sådanne krænkelser, er Kunden forpligtet til at slette indholdet omgående. Ved eventuelle retskrænkelser med forbundne omkostninger er Kunden pligtig til i enhver henseende at skadesløsholde ClubCommander, se Handelsbetingelser for salg pkt. 4.

Der ydes ingen returret på produktet leveret af ClubCommander, da abonnementet er gratis og det er en serviceydelse som bliver leveret. ClubCommander tilbyder også online betaling via dankort og netbank i form af billetsalg til Events eller tilmeldinger til Hold. Særskilte betingelser for salg findes i dokumentet: Handelsbetingelser for salg.

4. Køb

Når Kunden vil starte et abonnement skal sign up formularen på ClubCommanders hjemmeside benyttes. Alle felter skal udfyldes. Kundens skal også her give accept for godkendelse af ”Abonnementsbetingelser for ClubCommander medlemssystem” samt Handelsbetingelser for salg. Når Formularen er korrekt udfyldt oprettes Kundens underside. Brugernavn og adgangskode til den undersiden sendes pr. mail. Faktura på oprettelsesgebyr fremsendes efterfølgende på mail. Kunden hæfter personligt for abonnementet, og må ikke uden tilladelse fra ClubCommander lade andre overtage eller disponere over abonnementet ved et eventuelt salg, udlejning eller ændring af ejerforhold m.m. Købet er forbundet med forbrugerlovens regler.

5. Udstyr og tilvalg til abonnement

Det er muligt at købe magnetkortaflæsere og tilhørende magnetkort af ClubCommander som et tilvalg til abonnementet. Kontakt ClubCommander for mere information.. Kun magnetkort fabrikeret og administreret af ClubCommander med unikke magnetbåndskoder må anvendes. Det er ikke tilladt at anvende egne ikke godkendte magnetkort, da dette kan resultere i uforudsete fejl i Kundens database og ClubCommanders system. Anvendelse af sådanne kort vil resultere i misligholdelse, jf. punkt 8. Hvis der købes magnetkort, skal disse forudbetales og vil først blive sat i bestilling, når betalingen er registreret.

6. Anvendelse & begrænsninger

Undersiden må ikke anvendes i kommerciel sammenhæng. Ved kommerciel anvendelse forstås videresalg, udlejning eller distribution for/til tredje part, kopiering o. lign. ClubCommander forbeholder sig retten til at opsige aftalen, såfremt det konstateres, at undersiden anvendes til kommercielle formål ved andet salgssted end Kunden, som aftalen er indgået med. ClubCommander kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet opdateringer, systemnedbrud, svigt i underleverandørens systemer eller lignende. Kunden kan ikke forvente godtgørelse for perioden eller ved spildt arbejdsfortjeneste. I yderste tilfælde ved fejl vil ClubCommander kunne fremskaffe en backupløsning. Dog ikke efter opsigelse af abonnement, da data vil være fysisk slettet på domænet. Opdateringer vil almindeligvis ligge i tidsrum hvor serveren ikke er belastet.

7. Priser og betaling

Abonnement tilbydes gratis så længe ClubCommanders betalingsløsning anvendes og en gyldig aftale haves*. Dog betales der for nogle engangsydelser såsom oprettelse, magnetkort og magnetkortlæsere. Ved tilmelding og betaling til Events eller Hold, betales et servicegebyr pr. varer. Det er også muligt at anvende ClubCommander uden en betalingsløsningsaftale. Her vil Kunden kunne benytte manuel registrering af tilmelding til Events eller Hold. Dette kræver dog årligt abonnementsafgift. Betingelser for ClubCommanders online betalingsløsning fremgår af Handelsbetingelser for salg. Det er en forudsætning, at Kunden betaler sine engangsbetalinger via bankoverførelse. Oplysninger til dette findes på fakturaen. Betaling skal ske indenfor 8 bankdage efter forfaldsdato. Sker betaling ikke rettidigt er ClubCommander berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr.100,- Hvis betaling stadig ikke registreres er ClubCommander berettiget til at annullere abonnementet. Ændringer i priserne fastsættes af ClubCommander og offentliggøres på hjemmesiden med 30 dages varsel.
*ClubCommander kan til hver en tid afvise eller nedlægge et gratis abonnement såfremt undersiden er inaktiv eller det økonomiske sammenhæng vurderes uholdbart.

8. Misligholdelse

Misligholder Kunden sin aftale ved overstående betingelser eller ved manglende betaling, er ClubCommander berettiget til at afbryde eller lukke for adgangen til undersiden med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel.

Følgende punkter vil betragtes som misligholdelse:
  • Videresalg, overdragelse, udlejning eller distribution for/til tredje part, kopiering o. lign.
  • Manglende betaling.
  • Anvendelse af ikke godkendte administreret magnetkort.
  • Inaktivitet eller det økonomiske sammenhæng vurderes uholdbart.

Hvis ClubCommander afbryder adgangen til undersiden som følge af misligholdelse, vil ClubCommander orientere Kunden om årsagen. Kunden er ikke berettiget til nogen form for godtgørelse som følge af afbrydelsen forårsaget af misligholdelse. Endvidere vil et administrationsgebyr blive et pålagt for genåbning.

9. Ændringer

ClubCommander forbeholder sig ret til at ændre abonnementsbetingelserne, priser og produkter. Alle ændringer annonceres på http://www.clubcommander.com Kunden har ansvaret for til enhver tid at holde sig orienteret om ClubCommanders gældende abonnementsbetingelser, priser og produkter. Ved tilkøb / ændring af produkt skal kunden kontakte ClubCommander skriftligt på e-mailen: kontakt@clubcommander.com

11. Opsigelse

Abonnementsaftalen kan opsiges af Kunden med et varsel på 7 kalenderdage. Opsigelsen skal ske skriftlig ved henvendelse til ClubCommander på e-mail adr. kontakt@clubcommander.com. Forudbetalinger på eksempelvis magnetkort refunderes ikke. Ved opsigelse vil databasen blevet slettet og kan ikke genskabes.

12. Support

Med mindre andet aftales skal alt support ske via ClubCommanders mail. Adressen er kontakt@clubcommander.com

Telefonisk support er ikke en del af basis abonnementet.

13. Ikrafttræden

Disse abonnementsbetingelser træder i kraft 1. oktober 2014 (v1.6)

XVed forsat at benytte Clubcommander, acceptere du vores brug af cookies. Læs mere her. her